Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn.Anh em theo lâu dài thì theo, số không đảm bảo 100%, Tỉ lệ chỉ từ 70 đến 95% là cao nhất, nên anh em suy xét vào vốn cho hợp lí, tránh tình trạng mâu thuẫn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC! Liên Hệ : 0877339096
 

GIÁ : 6.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ SIÊU LÔ MIỀN BẮC


Ngày Chốt Số Kết Quả

29/10/2020

Báo Số: 12

Ăn Siêu Lô 12

28/10/2020

Báo Số: 10

Ăn Siêu Lô 10

27/10/2020

Báo Số: 57

Ăn Siêu Lô 57

26/10/2020

Báo Số: 11

Ăn Siêu Lô 11

25/10/2020

Báo Số: 12

Ăn Siêu Lô 12

24/10/2020

Báo Số: 42

Trượt Siêu Lô

23/10/2020

Báo Số: 98

Ăn Siêu Lô 98

22/10/2020

Báo Số: 41

Ăn Siêu Lô 41

21/10/2020

Báo Số: 89

Trượt Siêu Lô

20/10/2020

Báo Số: 30

Ăn Siêu Lô 30

19/10/2020

Báo Số: 95

Ăn Siêu Lô 95

18/10/2020

Báo Số: 19

Ăn Siêu Lô 19

17/10/2020

Báo Số: 92

Ăn Siêu Lô 92

16/10/2020

Báo Số: 97

Ăn Siêu Lô 97

15/10/2020

Báo Số: 79

Ăn Siêu Lô 79 (2 Nháy)

14/10/2020

Báo Số: 28

Trượt Siêu Lô

13/10/2020

Báo Số: 98

Trượt Siêu Lô

12/10/2020

Báo Số: 31

Ăn Siêu Lô 31 (1 Nháy)

11/10/2020

Báo Số: 73

Ăn Siêu Lô 73 (2 Nháy)

10/10/2020

Báo Số: 77

Ăn Siêu Lô 77 (2 Nháy)

09/10/2020

Báo Số: 33

Ăn Siêu Lô 33

08/10/2020

Báo Số: 37

Ăn Siêu Lô 37

07/10/2020

Báo Số: 03

Ăn Siêu Lô 03

06/10/2020

Báo Số: 93

Ăn Siêu Lô 93

05/10/2020

Báo Số: 94

Ăn Siêu Lô 94 (2 Nháy)

04/10/2020

Báo Số: 35

Trượt Siêu Lô

03/10/2020

Báo Số: 25

Trượt Siêu Lô

02/10/2020

Báo Số: 31

Ăn Siêu Lô 31

01/10/2020

Báo Số: 90

Ăn Siêu Lô 90

GIÁ : 7.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ SIÊU LÔ MIỀN NAM


Ngày Đài Chính Kết Quả

29/10/2020

Báo Số: 01

Ăn Siêu Lô 01

28/10/2020

Báo Số: 03

Ăn Siêu Lô 03

27/10/2020

Báo Số: 44

Ăn Siêu Lô 44

26/10/2020

Báo Số: 08

Ăn Siêu Lô 08

25/10/2020

Báo Số: 42

Ăn Siêu Lô 42

24/10/2020

Báo Số: 18

Ăn Siêu Lô 18

23/10/2020

Báo Số: 11

Ăn Siêu Lô 11

22/10/2020

Báo Số: 13

Ăn Siêu Lô 13

21/10/2020

Báo Số: 13

Ăn Siêu Lô 13

20/10/2020

Báo Số: 74

Trượt Siêu Lô

19/10/2020

Báo Số: 71

Ăn Siêu Lô 71

18/10/2020

Báo Số: 12

Ăn Siêu Lô 12

17/10/2020

Báo Số: 51

Ăn Siêu Lô 51

16/10/2020

Báo Số: 77

Ăn Siêu Lô 77 (2 Nháy)

15/10/2020

Báo Số: 88

Ăn Siêu Lô 88

14/10/2020

Báo Số: 17

Ăn Siêu Lô 17

13/10/2020

Báo Số: 21

Ăn Siêu Lô 21

12/10/2020

Báo Số: 66

Trượt Siêu Lô

11/10/2020

Báo Số: 01

Trượt Siêu Lô

10/10/2020

Báo Số: 02

Ăn Siêu Lô 02 (2 Nháy)

09/10/2020

Báo Số: 45

Ăn Siêu Lô 45

08/10/2020

Báo Số: 07

Ăn Siêu Lô 07

07/10/2020

Báo Số: 09

Ăn Siêu Lô 09

06/10/2020

Báo Số: 06

Ăn Siêu Lô 06

05/10/2020

Báo Số: 84

Ăn Siêu Lô 84 (2 Nháy)

04/10/2020

Báo Số: 35

Trượt Siêu Lô

03/10/2020

Báo Số: 04

Ăn Siêu Lô 04

02/10/2020

Báo Số: 22

Ăn Siêu Lô 22

01/10/2020

Báo Số: 60

Ăn Siêu Lô 60

GIÁ : 4.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC


Ngày Chốt Số Kết Quả
29/10/2020 Báo Số: 06 Ăn Lô 06
28/10/2020 Báo Số: 13 Ăn Lô 13
27/10/2020 Báo Số: 26 Trượt
26/10/2020 Báo Số: 24 Ăn Lô 24
25/10/2020 Báo Số: 85 Trượt
24/10/2020 Báo Số: 24 Ăn Lô 24
23/10/2020 Báo Số: 00 Ăn Lô 00
22/10/2020 Báo Số: 64 Ăn Lô 37
21/10/2020 Báo Số: 37 Trượt
20/10/2020 Báo Số: 99 Trượt
19/10/2020 Báo Số: 64 Ăn Lô 64
18/10/2020 Báo Số: 01 Ăn Lô 01
17/10/2020 Báo Số: 01 Ăn Lô 01
16/10/2020 Báo Số: 55 Trượt
15/10/2020 Báo Số: 40 Ăn Lô 40
14/10/2020 Báo Số: 09 Ăn Lô 09
13/10/2020 Báo Số: 79 Trượt
12/10/2020 Báo Số: 80 Trượt
11/10/2020 Báo Số: 00 Ăn Lô 00
10/10/2020 Báo Số: 80 Trượt
09/10/2020 Báo Số: 33 Ăn Lô 33
08/10/2020 Báo Số: 04 Ăn Lô 04
07/10/2020 Báo Số: 24 Trượt
06/10/2020 Báo Số: 31 Ăn Lô 31
05/10/2020 Báo Số: 87 Ăn Lô 87
04/10/2020 Báo Số: 53 Trượt
03/10/2020 Báo Số:68 Ăn Lô 68
02/10/2020 Báo Số:62 Ăn Lô 62
01/10/2020 Báo Số:37 Ăn Lô 37
30/09/2020 Báo Số: 40 Ăn Lô 40
29/09/2020 Báo Số: 77 Trượt
28/09/2020 Báo Số: 59 Ăn Lô 59
27/09/2020 Báo Số: 00 Trượt

GIÁ : 2.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC


Ngày Chốt Số Kết Quả
29/10/2020 Báo Số : 19 91 Trượt Song Thủ Lô
28/10/2020 Báo Số: 16 61 Ăn Song Thủ Lô 16x2
27/10/2020 Báo Số: 19 91 Ăn Song Thủ Lô 19 91
26/10/2020 Báo Số: 68 86 Ăn Lô 86
25/10/2020 Báo Số: 24 42 Ăn Lô 42
24/10/2020 Báo Số: 24 42 Ăn Lô 24
23/10/2020 Báo Số: 23 32 Ăn Lô 32
22/10/2020 Báo Số: 37 73 Ăn Lô 37
21/10/2020 Báo Số: 90 09 Ăn Lô 90
20/10/2020 Báo Số: 99 00 Ăn Lô 00
19/10/2020 Báo Số: 26 99 Trượt
18/10/2020 Báo Số: 57 75 Ăn Lô 75
17/10/2020 Báo Số: 01 10 Ăn Lô 01
16/10/2020 Báo Số: 17 71 Ăn Lô 17
15/10/2020 Báo Số: 45 54 Trượt
14/10/2020 Báo Số: 67 76 Ăn Lô 76
13/10/2020 Báo Số: 30 03 Ăn Lô 30
12/10/2020 Báo Số: 24 42 Ăn Lô 42
11/10/2020 Báo Số: 12 21 Ăn Lô 12
10/10/2020 Báo Số: 59 95 Ăn Lô 59
09/10/2020 Báo Số: 34 43 Trượt
08/10/2020 Báo Số: 10 01 Ăn Lô 01
07/10/2020 Báo Số: 20 02 Ăn Lô 20
06/10/2020 Báo Số: 48 84 Ăn Lô 48
05/10/2020 Báo Số: 58 85 Ăn Lô 85
04/10/2020 Báo Số: 48 84 Ăn Lô 48x2
03/10/2020 Báo Số: 33 88 Ăn Lô 33
02/10/2020 Báo Số: 70 07 Ăn Lô 07
01/10/2020 Báo Số: 10 01 Ăn Lô 01

GIÁ : 3.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC


Ngày Chốt Số Kết Quả
29/10/2020 Báo Số: 48 84 89 98

ĂN LÔ 48 84 89

28/10/2020 Báo Số: 87 76 58 45

ĂN LÔ 58 76

27/10/2020 Báo Số: 57 75 58 85

ĂN LÔ 57 75 85

26/10/2020 Báo Số: 18 81 19 91 Ăn Lô 81x2 19
25/10/2020 Báo Số: 12 21 90 09 Ăn Lô 12
24/10/2020 Báo Số: 24 42 47 74 Ăn Lô 24 27
23/10/2020 Báo Số: 16 61 54 45 Ăn Lô 61 54
22/10/2020 Báo Số: 37 73 41 14 Ăn Lô 37 41
21/10/2020 Báo Số: 61 16 29 92 Ăn Lô 16 61
20/10/2020 Báo Số: 09 90 37 73 Ăn Lô 37x2
19/10/2020 Báo Số: 26 62 99 77 Ăn Lô 77
18/10/2020 Báo Số: 75 57 26 62 Ăn Lô 92x2 26 62
17/10/2020 Báo Số: 01 10 29 92 Ăn Lô 29 92 01
16/10/2020 Báo Số: 79 97 58 85 Ăn Lô 97 85
15/10/2020 Báo Số: 88 33 40 04 Ăn Lô 33 40
14/10/2020 Báo Số: 67 76 90 09 Ăn Lô 09 76
13/10/2020 Báo Số: 89 98 20 02 Ăn Lô 20 02 89
12/10/2020 Báo Số: 67 76 57 75 Ăn Lô 76 75
11/10/2020 Báo Số: 12 21 49 94 Ăn Lô 12 49 94
10/10/2020 Báo Số: 34 43 57 75 Ăn Lô 43 57
09/10/2020 Báo Số: 33 88 17 71 Ăn Lô 33 88 71
08/10/2020 Báo Số: 37 73 34 43 Ăn Lô 37 73
07/10/2020 Báo Số: 90 09 24 42 Ăn Lô 90 09
06/10/2020 Báo Số: 56 65 13 31 Ăn Lô 65 31
04/10/2020 Báo Số: 88 54 58 06 Trượt
04/10/2020 Báo Số: 29 92 25 52 Ăn Lô 92 52
03/10/2020 Báo Số: 69 96 25 52 Ăn Lô 96x2 52
02/10/2020 Báo Số: 26 62 79 97 Ăn Lô 62 79x2
01/10/2020 Báo Số: 37 73 16 61 Ăn Lô 37 16x2

GIÁ : 6.000.000 VNĐ


THỐNG KÊ ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC


Ngày Chốt Số Kết Quả
29/10/2020 Báo Số : Đầu 3 Ăn Đề 36
28/10/2020 Báo Số : Đầu 0 Ăn Đề 07
27/10/2020 Báo Số : Đầu 5 Trượt Đề
26/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Trượt
25/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Trượt
24/10/2020 Báo Số: Đầu 2 Ăn Đề 28
23/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Trượt
22/10/2020 Báo Số: Đầu 8 Trượt
21/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Ăn Đề 43
20/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Trượt
19/10/2020 Báo Số: Đầu 7 Trượt
18/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 19
17/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Trượt
16/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Ăn Đề 08
15/10/2020 Báo Số: Đầu 2 Ăn Đề 28
14/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
12/10/2020 Báo Số: Đầu 3 Trượt
12/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
11/10/2020 Báo Số: Đầu 7 Trượt
10/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 18
09/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Ăn Đề 94
08/10/2020 Báo Số: Đầu 2 Trượt
07/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Ăn Đề 41
06/10/2020 Báo Số: Đầu 3 Trượt
05/10/2020 Báo Số: Đầu 5 Trượt
04/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
03/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Ăn Đề 97
02/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Ăn Đề 00
01/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 18GỌI NGAY
KẾT BẠN ZALO